Master Trainers/Facilitators

A képzés vezető facilitátora Lead Facilitator
Ruzsa Agota Éva, több évtizedes képzői, oktatói és facilitátori tapasztalattal hazai és nemzetközi gyakorlattal és testületi vezetői és részvételi tagsággal.
Agota Eva Ruzsa, decades of wide scale knowledge matured and tendered in practical experiences in Hungary and Globally…

Meghívott munkatársak, kollégák és szakmai barátok – Invited colleagues

Juanita Brown, a The World Café módszertan társ-kitalálója, az 1992-94-ben az MIT egyetemen tartott Dialogue Facilitation Projekt óta, ahol együtt dolgoztunk, örök barát és lelki útitárs. A The World Café alapítvány vezetője és a TAOS Intézet munkatársa.
Toke M. Paulen, az Art of Hosting szakmai, tudásközösség elindítója…A Tudatos teremtő dialógusok e megközelítéshez áll talán a legközelebb.

Christoph Mandl, ismert SoL barátunk számos képzés meghívott vendégelőadója–különös fókusszal a coaching és a facilitálás terén a rendszerszemlélet integrálását képviseli. Könyve a The Co-Creative Meeting számos izgalmas megközelítést ad.
Ch. Mandl is an old friend in the Global SoL community, and also for Hungarians with special understanding of systems thinking applied in coaching and facilitation and consultancy practice.
His books on Amazon.

Tova Averbuch, Izrael, nemeztközileg elismert és gyakorlott facilitátor

Linda B. Sweeney, a Rendszerszemlélet játékosan könyv társ-szerzője, és a fenntarthatóság és a rendszergondolkodás elkötelezett képviselője

Elméleti előadók:
Dr Hajnal Klára, a hazai fenntarthatóság elméletének egyik legkíválóbb oktatója, a pécsi egyetem tanára, és tiszteletbeli SoL Hu tag. Videó
Bányay Géza, a Budapest Klub tiszteletbeli tagja, a SoL Hu alapítvány alapítója, évtizedes barátság és szakmai elköteleződés tart össze bennünket. Hagyomány és Időtlen Bölcsesség egyik fő témáája, a társadalom fejlődés a hindu tanításokban

Társ facilitátorok személyes felkérés alatt a SoLbasn tanult és mostanra önálló autonóm facilitátorokká kibontakozott kollégák:
Grafikus Facilitálás,
KvantumTér és a Mező
Szervezetfejlesztés és a holarchikus szervezetek