SOulful Facilitation: Mester Facilitátor-Mindful Facilitation

 A TEREMTŐ TÉR FACILITÁTORAI

Rendszertudatos-Mindfulness és Dialógus alapú Facilitátár és Team Coach képzés mindazoknak, akik az első, alapozó évet az un. SoUL Műhelyt elvégzik.

A képzés szakmai színvonalát és intenzitását azzal is tudnám érzékeltetni, hogy úgy érzem, a pár hónap alatt többet tanultam és gyakorlatban jobban hasznosítható tudást szereztem, mint egy másoddiplomás többéves kurzuson.” (Kemény Gabriella, CEU HR vezető, volt Tempus közalapítvány igazgató, az I. Dialogus facilitátor képzés után)


rotate-01MESTERKURZUS
Tudatos Teremtő és Együttérző Dialógikus terek facilitálása
 

Ez a képzés a SoL hazai és nemzetközi évtizedeiben 1995 óta kibontakozó tapasztalatokra és tudásokra épül.

MIÉRT oly fontos ez?

Mert egy olyan fordulópontnál állunk a társadalom alkotó fejlődő, evolúció vezérelte tereiben, ahol szükség van a mi tudatos együttműködésünkre anélkül, hogy ” megerőszakolnánk” a fejlődés áramát.
Ehhez meg kell tanulnunk a teremtő és együttérző terek, Láélekterek kialakításának művészetét. Ezek a terek nagyon fontosak, erről itt beszél egy új, és izgalmas megközelítésben László Ervin a Nemzetközi Transzperszonális Konferencián.

Érdeklődés: Ruzsa Ágota Éva, SoL társalapító-szakmai vezető, hazai és nemzetközi kollégák bevonásával, aruzsa@solhungary.hu
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az erősödő társadalmi változások sodrában szükség van a tudatos, éber jelenlét belső biztonságában megérlelt személyes és szervezeti, közösségi és társadalmi átalakulásra, a jelenlét alapú szaktudásra. Értenünk kell a kort, ami kibontakozóban van, fel kell tudjuk dolgozni ennek komplex megnyilvánulásait, és részesévé kell váljunk alkotó-teremtő módon az erősödő, sokak számára stressznövelő folyamatok együttérző és értő kezelésének.


imageErre készít fel a SoL facilitátor kiképző a szervezeti keretekre és a LélekTér segítők a civil, közösségi terekben.
Érti a személyes és a társas tereket, a teremtő dialógusokat, a kiemelkedő és sorsformáló elméletekbe ágyazott, személyes és közösségi transzformációt támogató folyamatokat. És önmaga is e folyamat hiteles résztvevője, közvetítője és szervezője.

Ezért olyan elkötelezett jelentkezőket keresünk, akik elmélyülést is megkívánó közösségi tanulási térben akarnak velünk együtt tanulni és fejlődni és tudásukat másokkkal is megosztani.

KULCS KOMPETENCIÁKCORE COMPETENCIES

Éber jelenlét a változó, átalakuló világban, mély teremtő figyelem, rendszerszintű probléma megoldás, stratégiai tervezés, közösségi szervezeti projektek, ökológiai gondolkodás, korszakváltás és innovatív intelligencia, érzelmi és spirituális intelligencia, társas és szervezeti intelligencia, kreatív, érzékeny konfliktus kezelés, éltető kommunikáció…

MindfulPresence and generative deep listening, resilience and systemic transformation, ecological mind, emotional and social, collective and spiritual intelligence, from intellect to intuition, stress prevention-managment, sustainability in depth, meaning making in times of chaos, personal branding, authentic presence, creative conflict management, conflict resolution,

ALKALMAZÁSI TEREK – AREAS of APPLICATION

Személyes és közösségi, szervezeti fejlődés, stratégia tervezés, vezetés, facilitálás, segítői foglalkozások, öko-közösségek egészséges fejlődése, ön- és társsegítő közösségek vezetése, mediáció, mentorálás

Personal & community and organisational development, strategy planning, leadership, facilitation, coaching and other helping professions, eco-communities, self and peer support, mediation, mentoring

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK METHODS APPLIED

A vezetés, az önfejlesztés belső útjain olyan módszerek, melyek az alapok lerakása után egyedül és társakkal közösen életvezetési gyakorlattá válhat: mindfullness, cocounselling, deep dialogues, shamanic journeying,
Facilitált terek: család, és rendszerállítás, PoP, Art of Hosting/TérTeremtés és The World café mesterkurzus
Elmélet a gyakorlatban: rendszerszemlélet, fenntarthatóság, és az új paradigma, kvantum tér és a morfogenetikus mező, mező-elmélet, világkorszakok és a korszakváltás paradigmái, kogníció és neuroplaszticitás, stb. Az emberi fejlődés integrált rendszere, transzperszonális fejlődés és az ősi bölcsesség, vezetés az új korban,

Inner paths: methods which will bear some fruits while learning them, yet endless jarvesting of deepening quality by practice and personal disciplines, such as mindfulness, co-counselling, presencing, deep dialogues, deep listening and intuitive inquiry,shamanic journeying,
Facilitatation practices: integral and system constellation, PoP,Art of Hosting, World Café Mastercourse,

Theory in Practice: systems thinking, sustainability and ecological mind and the new paradigm, quantum science, field theory,
Akció tanulás/ Action Learning and cooperative inquiry
Közösségi szolgálat-Community service

A TANULÁS FOLYAMATALEARNING PROCESS:
Iteráló, vissza-visszatérő külső-belső utazás személyes és csoport munkában, team projektekkel, elméleti tanulmányok, árnyék, társ, felügyelt, de önálló és végül önálló facilitálás, (tanonc, segéd, mester), coaching és gyakorlat és tanulási napló. Alapvetően számítunk a résztvevők eddigi tudására és módszereink abban segítenek, hogy az egy éves tanulás egy dialógikus, közös fejlesztő gondolkodás mentén bontakozhassék ki.

Iterative, circular journeying into practice, by personal and group work, self and team practice, team projects, shadowing, co-facilitating and individual facilitation with supervision, with coaching and studying & learning journey

MIKOR – TIMING
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTŐ MŰHELY:
 SouL nyár

INDUL.Start: min.12 fő jelentkezése esetén/ min.12 participants

DÍJAZÁS – PRICING
396.000 Ft/pp/mastercourse For-Profit
196.000 Ft/pp/mastercourse NGO/Edu-Oktatás

A díj magában foglalja a képzést, 5 team coachingot, kézikönyvet, SoL alapkönyveket 30% kedvezménnyel, üdítőket.. (de szállás és étkezési költségeket nem). Benne van a regisztrációs díj ( 25.000 ft), ami nem visszafizetendő.
AKI az éves Képzés mellett résztvesz más SoL rendezvényünkön, annak lehetősége van ott 30% kedvezményben részesülnie. Aki még magával hoz a képzésre és együtt jelentkezik 2-4 plussz fő, az szintén részesül fejenként 30% kedvezményben.

Inc. registration, refreshments, a gift book, -SoL members 30% discount
If you decide to sign up for the year long MF training, and participate in any other Sol event, can enjoy 30% off the fees, and if you bring along-2-4 people and sign up as a small team, you each enjoy 30% as well.
A Vizsga
16 ó facilitálás szupervízióval, és írott tanulási napló, amelynek díja összesen 140.00 ft (90.000ft)
Final exam is a 16 hour facilitation and a learning journal, extra fee 140.000 ft (90.000 ft)
Törekvésünk szerint mindenki számára elérhető a képzés, hisszük, hogy mindenkinek joga van az elmélyült fejlődéshez és bizunk abban, hogy ezt azok, akik megtehetik, extra adományokkal megtámogatják.
További kedvezmény:
Az Új Eon közösség egyéb programjain résztvevők 30% kedvezményben részesülnek.

TUITION FEE
See on the registration form–we beleive that everyone has equal right and access for learning so we do creat a graded scale of fees. And do trust that those who can, will contribute to support those who deserve, but cannot afford.
SoL active members, educators, and NGO reps can enjoy 30% off the fee.
This fee includes tuition, team coaching 5 times, handbook, and SoL books off 50 %, beverages, etc.
SoL Institute contractors and Wisdomweaver Hub Hosts pay 50% off the price and the rest is special agreement.

Mester Facilitátor 2016Magyar