Rendszergondolkodás az oktatásban

A SOL, mint tanulószervezet 5.alapelve a rendszergondolkodás. Ez a személyes és közösségi kompetencia új látásmódot, alapvető szemléletváltást és ebből fakadóan, gondolkodási mintáink átalakulását eredményezi. Ha és amikor és ahol ez kialakul, akkor az iskola, mint szerves egész ( a szölő-gyerek-tanár, és az osztály-iskola-önkormányzat, (fenntartó) és annak tágabb közössége törekvésében és működésében egy harmónikus egység és dinamikus összefüggésháló kereteiben átalakítja élet és tanulási tereit. Ez a gazdag és helyi sajátosságokat figyelembevevő sokszínű és számos, ugyanakkor a nagyobb egészet is fenntartó fejlődés irányába fordítja cselekedeteink és döntéseink mentén kialakuló életünket. Mit jelenthet ez az iskolák gyakorlati életében?

Más tantárgyi struktúra kialakulása, szerves, az összefüggésekre és azok kapcsolati dinamikájának megértésere irányuló tanulás, ebből fakadóan, az egész átlátása és megértése által csökkenő frusztráció, aggresszió, erősödő tanulási kompetenciák, örömteli, motivált tanulás és a tágabb környezethez köthető relevancia.

Projekt részegységek:

Iskolai együttműködés és közös tanulás—Comenius Projekt keretében két magyar iskola ( ), egy holland, egy német és egy spanyol 2 éven át közös tanulás és tananyag kidolgozásba kezdett és helyi adaptációkkal gazdagodott.

Ennek a folyamatnak része két könyv magyarra fordítása és önkéntesek ( az iskolákból és felnött képzők ) kipróbálása, visszatükrözése.
A Két könyv:

Systems Thinking Playbook-Rendszergondolkodás játékosan, Linda B.Sweeney és Dennis Meadows,
megjelenik: 2011. Novemberében. Megrendelhető: kiadas@solintezet.hu

Connected Wisdom-A Bölcsesség hálója, Linda B.Sweeney—rendszergondolkodás és az élő szervezetek alapelvei a világ meséinek tükrében.Megjelenik 2012 tavasza. Előrendelés:

Műhely konferencia-könyvbemutató: Szeptember 14-n a szerzők jelenlétében

Tanártovábbképző program kialakítása és az első 3 napos alapképzés 2011 novemberében

További információ: Ruzsa Ágota és Suhajda Virág