A SoL céljai

A SoL célja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat felfedezzen fel és alkalmazzon, amelyek az emberek és szervezeteik kölcsönös fejlődését szolgálják.

Vezérlő elvek

Tanulási ösztönök

Hisszük, hogy minden emberi lény, élethosszig tartó ösztönös tanulási vággyal és képességgel rendelkezik. Minden szervezetnek támogatnia kell ezt a késztetést (oly módon, hogy az előnyeit is élvezze).

A tanulás társas folyamat

Az emberek legjobban együtt és egymástól tanulnak. A tanuló csoportokban való részvétel az eredményesség, elégedettség és a boldogság lényeges feltétele munkahelyünkön.

Tanuló csoportok

Egy szervezet teljesítménye és eredményessége alapvetően a szervezet által létrehozott tanuló csoportok teljesítményétől függ.

Harmóniában a természettel

Szervezeteinknek az emberi természettel és a természeti környezettel mind nagyobb harmóniában kell fejlődniük.

Lényegi tanulási képességek

A szervezeteknek egyéni és kollektív képességeket kell kifejleszteniük, hogy megértsék a komplex kölcsönhatásokat, alkotó beszélgetéseket tartsanak és táplálják az egyéni és közös törekvéseiket.

Szervezetközi együttműködés

Azok a tanuló csoportok, amelyek több szervezetet kapcsolnak össze, lényegesen növelhetik az alapvető egyéni és szervezeti változási ill. alkalmazkodási képességet.

A SoL és tagjainak törekvése

Szubszidiaritás

Ne hozzanak magas szinten olyan döntéseket, amelyeket alacsonyabb, helyi szinten is meg lehet hozni.

Bevonás

A döntéshozó testületek olyan eljárásokat használjanak, amelyek minden lényeges érintett felet bevonnak, szándékát reprezentálják a döntési folyamatba.

Közös felelősség

Terveiket ezen alapelvekkel összhangban fejlesztik tovább oly módon, hogy a közösség mint egész és az egyes tagok képességei egyaránt fejlődjenek.

Nyitottság, rugalmasság

Folyamatosan felülvizsgálják a tanulást gátló külső (szervezeti) és belső (intellektuális) szabályokat, korlátokat. Megváltoztatják a tanulást gyengítő szabályokat, szervezeti és intellektuális korlátok túlhaladása.

Alkalmazkodó vezetés

Olyan vezetési elméleteket, gyakorlatokat, folyamatokat alkotnak és használnak, amelyek növelik az alkalmazkodóképességet, a változatosságot, rugalmasságot és az innovációt.

Szellemi termékek

A közösség által létrehozott kutatási eredéményeket úgy használják, hogy az a társadalom hasznára váljon.

Elismerés

Nyíltan és tisztességesen elismernek minden elmélethez és eljáráshoz fűződő szellemi hozzájárulást, függetlenül attól, hogy a szervezeten belülről vagy kívülről származik.

Részvétel és minőség

Hozzájárulnak és/vagy részt vesznek a kutatásokban, képességfejlesztő gyakorlatokban, a legmagasabb minőségi szintre törekedve.