Mindfulness a politikában

A Mindfulness a politikában program, melyhez szervezetünk is csatlakozott a Tudatos Nemzetek, Mindful Nations „mozgalom” –  Mindful Nation USA program, Tim Ryan , USA szenátor – részeként a nemzetközileg erősödő mindfulness prakszisok szövedékéből jött létre és

I. nemzetközi, kiemelten európai fókusszal megszervezett találkozó
2017. október 16-18-n volt Londonban az Egyesült Királyság Parlamentjének Összpárti Együttműködése a Tudatos figyelem alapú politikáért csoport meghívására.

Szervezetünk ennek meghívását élvezte, Ruzsa Ágota Éva kapott meghívást, aki magával vitt – 15 más ország képviseletével együtt – egy-egy parlamenti vagy politikai párt képviselőjét is, aki érzékenységet és kellő nyitottságot mutat a fenti elmélyülést is megkívánó módszer és annak alkalmazása iránt. Meghívott résztvevőnk Dr Ábrahám Júlia volt, a 10 párti Egészségügyi minimum megállapodásának LMP-s képviselője, az LMP akkori vezetői testületének tagja.

Október 16-n a Nyitó fogadáson már találkoztunk 15 európai parlamentáris képviselővel, politikussal, a házigazda szervezet – számos Munkáspárti vagy Konzervativ – képviselőjével és a Lordok Háza számos tagjával. Nyitásképpen körbe vittek bennünnket a parlament 900 éves csarnokától kezdve a legújabb épület komplexumig izgalmas és nagyon szórakoztató előadással, és végül a Temzére néző teraszon, ahova anno Mórus Tamást is csónakkal a Towerből szállították át, egy közvetlen fogadással zárult az este.
Közép-Kelet Európából sajnos csak mi, magyarok képviseltettük magunkat, bár jelen volt még  valaki, aki a horvátországi politikai szintéren is aktiv és jelen volt egy Mindfulness képviselő és egy Parlamenti képviselő is Izraelből és Sri Lankáról is.

Október 17-n

A képviselői köszöntés után a Westminster Hall-ban, (volt metodista templom, ami most izgalmas és remek konferencia központ közvetlen a Parlament mellett), Jon Kabat-Zinn bevezető előadása után a parlamenti Összpárti Mindfulness csoport bemutatta a Mindfulness Initiative munkáját, és a Mindful Nation UK programot és ennek vimeo bemutatása itt.

Ebéd után, mindenki, kivétel nélkül mindenki, az Alsó és Felső Ház képviselői, meghívott politikusok és mindfulness szószólók egyaránt mély megérintettséggel hallgatták meg két kiemelkedő projekt eredményét.

A mindfulness alkalmazásának, gyakorlásának jelentősége

1.a Közegészségügyben az oxfordi-exeteri-bangori egyetemek közös munkájaként, melyet MbCT néven már számos országban, ( igy pl. nálunk a Semmelweis egyetemen is) megismerhettünk és melynek magyarországi kiképző-oktatója többek között Ruzsa Ágota is.
Itt az MbCT (Mindfulness alapú Kognitiv terápia) alkalmazása és hatékonyságas a depresszió és a drog kezelésben.

2. A másik terület a Mindfulness bevezetése a büntetés-végrehajtás Pártfogói rendszerében és magában a börtönökben.

Két különleges, a hazai gyakorlatban nem szokásos módon történt a fenti programok bemutatása.
Jelen volt a két teamben: 
a szakmai program kialkítója, képzője, a tudományos kutatást végző személy, a gyakorlati képző ÉS az érintettek csoportjából egy-egy személy.

Ez utóbbi minőségükben megszólaló és személyes történetüket elmesélő két személy volt a legmélyebb hatással minden résztvevőre.
Remélem online is megnézhetjük beszámolójukat, vallomásukat. A programok elsöprő erejét az ő hiteles megosztásuk jelentősen megerősítette. Még két projekt van most munkafolyamat alatt, egyik az oktatásban, másik a munkahelyen... mindekettő izgalmas eredményekkel kecsegtet.

Október 18-n pedig a 15 országból az un. mindfulness képviselőkk, akik hozták és/vagy inspirálták vagy tanították a politikusokat, egy közös találkozón folytatták a dialógust.

Mélyen megérintve és eltökélten jöttünk haza, hogy a mindfulness erejét ilyen téren is megismerve a hazai Mindful Társadalom-Mindful vezetés – Mindful Nemzet, HU programot mi is elindítjuk.

UPDATE
Ebben itthon alapítványunk együttműködést szorgalmaz a Magyar Mindfulness és Kontemplative Egyesülettel, miközben Dr Ábrahám Júlia hátralépett a politikai aktivitástól és a hazai női közösségek érzékenyítésében, egészség és test tudatos szemléletű országos hálózat rendszerét alkítja ki.