Küldetés és célok

copy-sol-logo-153x72.jpgSoL Mo alapítványA TANULÓ SZERVEZETEK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT, SOL MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSE:

Hozzájárulni ahhoz, hogy a rendszergondolkodás, az ökológiai tudatosság és a kollektív bölcsesség elveire és gyakorlatára alapozott fenntartható, együttérző, és integráns felelős társadalom kialakuljon az olyan kompetencia alapú személyes, szervezeti és közösségi tudásteremtés révén, amely nyitva tartja a szívet, serkenti és tágítja a gondolkodást és teret tart a lélek erejének.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
• A XXI. század alapvető kihívása a fenntartható fejlődés értékei mentén történő társadalmi, gazdasági és környezeti egyensúly megteremtése, az azt szolgáló új típusú és minőségű szervezeti kultúra kialakítása. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében összefogja és a szükséges testi-lelki-szellemi tanulási, fejlődési kompetenciákkal felruházza a tudásalapú, fenntartható társadalom felelős szervezeteit és döntéshozóit az üzleti, közigazgatási, oktatási és civil szektor átfogó és együttműködést szorgalmazó programjaival.
• Az alapítvány tevékenysége Ruzsa Ágotának az 1992 óta, a Peter M. Senge kialakította tanuló szervezeti kultúra hazai, és Globális Tanulószervezeti Hálózatban, GASC végzett nemzetközi tevékenységére épül. Az Alapítvány az általa és munkatársai által folytatott munka továbbviteléhez és bővítéséhez kíván lehetőséget biztosítani.
• Az Alapítvány a célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
a. a MIT (Massachusetts Institute of Technology), Tanuló Szervezet központjában a Peter Senge professzor és munkatársai által kifejlesztett szakmai és szellemi alapokra épülő tudás globális szervezeti hálózattá nőtt, ez a Global Association of SOL (Society for Organizational Learning) Communities, melynekMagyarországon a Tszf-SoL Mo. a tagja. A TszF-SoL Mo itthon és a Kárpát-medencében megnyilvánuló SoL Műhelyek, Civil Társaságokat egy laza regionális hálózatba szervezi, azok működését támogatja és a SoL Duna hálózat tagjainak munkáját a kutatás-fejlesztés és képzés területén megerősíti. E feladat elvégzését a Tszf-SoL Mo által fenntartott SoL Intézet működteti stratégiai partnereivel együtt; E szolgáltatások kiegyensúlyozott biztosítása érdekében a SoL Hungary, SoL Mo. név alatt, azaz a SoL Duna nevében folytatott tevékenységek után 10% visszakerül az alapítvány támogatói költségvetésében, a többi összeggel az adott helyi vivil társulás, vagy annak tagjai gazdálkodnakk..
b. egyéni, szervezeti és közösségi szinten – a tanulási kompetenciák, a rendszergondolkodás, a dialógus és a kollektív intelligencia fejlesztése – új, innovatív módszereivel hozzájárul a hazai és Kárpát-medencei lakosság, fejlődéséhez, közösségi egészségének javításához, különös figyelemmel a gazdasági és az oktatási szektor érintettjeire;
c. értékőrző és értékteremtő tevékenységet végez különösen az alábbi területeken:

  • a szervezeti tanulási kompetenciák rendszerszemléletű, a fenntartható fejlődés és a szervezeti tanulás paradigmái mentén történő gondolkodásra építő módszerek megismertetése és továbbfejlesztése;
  • egy élhető, fenntartható világért való cselekvés;
  • a környezettudatos, felelősségteljes, etikus gondolkodás és magatartás erősítése a szervezeti, közösségi szinteken is;
  • a szektorközi dialóguson és partnerségen alapuló együttműködés erősítése az üzleti, oktatási, civil és közigazgatási szektor között;
  • a dinamikus, élő rendszerek törvényszerűségeinek megismertetése a társadalmi szervezetek működésére kivetítve;
  • a magyar és európai tanuló szervezeti kapcsolatok kutatása és megerősítése és a tanuló társadalom kialakulását támogató oktatás; képzés

d. a felnőttképzés területén a hagyományos módszerek mellett az euro-atlanti integrációt erősítő módszereket meghonosítja, és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességeket fejleszti;
e. kutatja és elfogadtatja a vallási, faji, nemi és nemzetiségi sokféleséget, mint a komplex társadalmak értékteremtő erejét, ezen belül kiemelt területek

  • a gazdagok és szegények között kialakult szakadék csökkentése;
  • a cigányság pozitív identitásának megerősítése révén a cigányság egyenrangú társadalmi tényezőként történő elfogadtatása az európai társadalomban;
  • a nők társadalmi (a gazdasági és politikai döntéshozói szférában is gyökerező) szerepének erősítése a fenntarthatóság, az életegyensúly újrateremtése és megőrzése érdekében;

f. hozzájárul ahhoz, hogy az európai kultúra önmagával és a világ más tájaival harmonikus együttélésben, a mindenki számára méltányos élet terévé válhasson, ahol „otthon érezhetjük magunkat” a test-lélek-szellem teljességét átélve;
g. hitelesen megismerje és megismertesse a Hagyományra és Ősi Bölcsességre, valamint az újkori természettudományokra épülő tudásra és spirituális világképre épülő életet és társadalmi gyakorlatot;
h . a lelki és szellemi önismeretre való képességet és annak etikai vonatkozásait a gyakorlati élet és a szervezeti, közösségi rendszerek és a vezetési magatartás színterein is alakítja és fejleszti.
Az alapítvány tevékenysége:
Hatóköre, működési területe: nemzetközi, kiemelten Magyarország és a Kárpát medence – Duna régió területe
Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, mivel az alapítvány elsődleges célja éppen a minél szélesebb társadalmi rétegek szolgálata.

Céljainak elérése érdekében:
• kutatást, fejlesztést, felvilágosítást, oktatást, képzést, közösség-szervezetfejlesztést, érdekképviseletet, kiadói és média tevékenységet folytat;
• egyéni és közösségi szinten támogatja az alapítvány céljával kapcsolatos tevékenységeket,
• minden szférában együttműködik a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel és velük partnerséget alkotva létrehozhatja, és működtetheti a SOL Intézetet, mint kutató-fejlesztő intézményt és szükség esetén más önálló jogi és gazdasági autonómiával rendelkező intézményeket
• a Kárpát-medencében szorgalmazza és koordinálja a Globális SOL Hálózatban kialakult elmélet és gyakorlat térségi megerősödését, annak a térségre alkalmazott lehetőségeit fejlesztve
………………………………………………………………………………………………….
SoL Intézeta fenti célok érdekében az alapítvány önálló gazdasági tevékenységet folytató szervezetet hozott létre SoL Intézet címmel, melynek tevékenységét a www.solintezet.hu oldalon lehet nyomon követni.

copy-sol-logo-153x72.jpga fenti célok elérése érdekében az alapítvány munkáját kölcsönösen támogatják a SoL Hungary név alatt kialakuló civil társaságok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .