IDG for SDG

Belső Fejlesztési Célokkal a fenntartható, Harmonikus Fejlődésért

Tervezett időpont:  Március 14. Csütörtök 10.00h – 17h. Személyesen, a hely Bpest 

További info: https://solhungary.hu/
Regisztráció: https://forms.gle/UF9sMFsEYHufSgJB7
Hozzájárulás: 28.000-40.000ft (20.000 tanárok és diákoknak)

A foglalkozást vezeti:
Ruzsa Ágota Éva, holisztikus személyes- és szervezetfejlesztő, coach-facilitátor, Global SoL Elder-Inspirational Council tag, SoL Hungary, Ariadne Gaia Alapítvány
Simon Mónika, SDG-IDG szakértő, ügyvezető, European Climate Pact Ambassador of Hungary
………………………………………………………………………………
Mi indokolja a Belső Fejlesztési Célok – IDG – kidolgozását, azaz a népek ősi bölcsessége és a XX. – XXI. század  pszicho-spirituális fejlesztő folyamatainak új megfogalmazását?
Számos akadály strukturális egyenlőtlenségekben nyilvánul meg, miközben mindez lényegében az emberi tudatosságban gyökeredzik. Ez a tudatosság határozza meg azt, ahogy látjuk önmagunkat, a másikat és a világunkat. S ennek megfelelő a viszonyulásunk, kapcsolódásunk.
S mindennek kialakulását erőteljesen befolyásolja egyéni és kollektív hiedelem rendszerünk, értékrendünk, világképünk, meggyőződéseink ÉS a mindehhez kapcsolódó belső (kognitív, érzelmi és kapcsolati) képességeink.

Helyesen és ezzel összhangban a 2022-s UN IPCC jelentés kiemeli, hogy a felgyorsítandó fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen a belső átalakulás, a személyes transzformáció szerepe és a belső kompetenciák és személyes kvalitások, a tudatosság és szív koherencia kiművelése.  EZ az igazi mérföldkő.“ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/UNDP-CoFSA-Cultivating-Inner-Capacities-for-Regenerative-Food-Systems-Theoretical-Foundations-Report.pdf    

Az ENSZ Sustainable Development Goals SDG – Fenntartható (Harmonikus) Fejlődési Célok (https://sdgs.un.org/goals ) megvalósítása egyre távolabb kerül. Ennek legfőbb akadálya, mint azt a fenti idézet is tanúsítja az emberek és a vezetők személyes fejlettségének hiánya.  Sokat és sokszor mondjuk, hogy valódi, radikális átalakulásra van szükség a bolygó, Gaia életének regenerálódásához. Ennek érdekében az elmúlt évtizedek, évezredek során mindig voltak és vannak olyan spirituális, humanisztikus és transzperszonális pszichológiai tanítások és módszerek, melyek elsődleges célja az ember belső fejlődésének erősítése.  Ugyanakkor a külső, technológiai irány az utóbbi évszázadokban olyan mértékű fejlődést mutat, amelyek az eddigi lelki-szellemi fejlődési irányokat háttérbe szorították, különösen az európai civilizáció hatására.
Fordulni látszik a kerék.  Felerősödtek azok a törekvések, melyek a belső átalakulást szorgalmazzák a vágyott és remélt harmonikus fejlődés érdekében és a lelki kiüresedés ellentételezéseképpen.

Ennek a törekvésnek egy új, elkötelezett és a gazdag és sokféle fejlesztési folyamatnak medret és keretet biztosító fejlesztése az un. IDG: Inner Development Goals – Belső Fejlődés Célok     (https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

Itt, hasonlóan a most formálódó Új Eon hálózatunkhoz, a tudomány és hagyomány határán kialakuló, felerősödő pszicho-spirituális módszerek és értékrend mentén a cél: személyes és közösségi átalakulás támogatása egy tudatos, mindful társadalom irányába..

Ehhez 5 alapvető kategóriát határoztak meg:
Being – Létezés, JelenLét képessége, Thinking – Fejlesztő gondolkodás, kognitive
Relating – Kapcsolódás, élő, szerves viszony, Collaborating – Együttműködés
Acting – Cselekvés, a változás támogatása

Mi ezen a napon, röviden, de személyes élményeken keresztül fogunk foglalkozni az 5 kategóriával, a résztvevők eddigi gyakorlatait, tudását ehhez igazítjuk és törekszünk segíteni abban, hogy mely területeken érdemes még behatóbb fejlesztésbe kezdeni..
Várunk szeretettel, Ágota és Mónika

The only emotion that broadens vision and expands intelligent behavior is love..H.Maturana