Címke: SoL Café

A konferencia-titok – a SoL Innovációs Café
Miért járnak a szak- és üzletemberek konferenciákra? Mert a konferencia jó, a konferencia szép, a szakma találkozási helye, a megmérettetés vagy bemutatkozás módja, a véleménycsere színtere, a tanulás és fejlődés melegágya, a PR egyik verhetetlen eszköze.

Ám az indokok között bizonyára elsők között szerepel az új információkhoz való hozzáférés, új perspektívák felfedezése, új kapcsolatok építése és a meglévő kapcsolatok ápolása, a leendő és jelenlegi partnerekkel való találkozás, beszélgetés, véleménycsere.
Sok konferenciajáró megegyezne abban, hogy a konferenciák legnagyobb hozadéka nagy valószínűséggel az új kapcsolatok építése mellett az új és régi partnerekkel folytatott beszélgetés.
Mi a titka ezeknek a konferenciák szüneteiben született vagy ott megerősödő kapcsolatoknak és beszélgetéseknek? Miért tudnak olyan hatékonyak lenni, hogy ügyeket oldanak meg, jövőt építenek, kiutat mutatnak?
A kávé vagy terített asztal melletti beszélgetés (Magyar ember teli szájjal nem beszél! Vagy mégis?) kötetlen hangulatban zajlik, a konferencia témája által inspirálva, áthatva, akár csapongva akár fókuszáltan, de mindenképpen új bepillantást engedve mindkét félnek a kapcsolat révén az emberek és szervezetik, problémáik világába. Ez a minőségi, kölcsönös figyelmen és elfogadáson, önkéntesen vállalt kapcsolatban zajló dialógus rejti a kincset.

Konferencia színház nélkül
A szakember, érkezzen bármilyen területről (sales, marketing, PR, K+F, projekt management, HR, OD, ügyfélkapcsolatok, vevőszolgálat, kreatív, stb.) azért megy konferenciára, hogy pallérozza elméjét, tanuljon másoktól és másokkal és találkozzon üzleti partnereivel. Ezt teheti előadások keretében, színházi elrendezésben, pulpitus, előadó, hallgatóság, ez kevésbé interaktív módja a tanulásnak. Vagy tanulhat az előadások szüneteiben a büfében bekövetkező beszélgetések során, ahol valóban interaktív módon születnek az eredmények, megoldások és együttműködések alapjai. A „small talk“ alkotóerővé válik, megszületik a „konferencia“ a konferenciában fogalma.
A SoL Café vagy Innovációs Café ezt a konferencia-titkot szervezi egybe az ötödik alapelvvel, a rendszerszemlélettel és a Bohm-féle dialógus metodikájával.

A vendég a terítőre rajzol
A SoL Café a témagazda által meghatározott 1-2 megvitatandó kérdés, probléma alapjain veszi kezdetét. A téma lehet bármilyen jellegű, az össze- és meghívott partnerek, kávéházi beszélgetőtársak a témában érintettek. Tegyük fel, hogy egy cég környezetvédelmi beruházást végez saját CSR projektje keretében. Ehhez témagazdagént a témája a beruházás/CSR projekt maga. Beszélgetőpartnerként szeretné megtudni a beruházás érintettjeinek a véleményét, ötleteket gyűjteni, amiért amúgy különböző ügynökségeknek hatalmas összegeket fizet (vezetők, dolgozók, lakosság, ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók, felügyeleti szervek, hatóságok, tulajdonosok, média képviselői, PR és reklámügynökség, stb.
A meghívottak több 4-5 fős asztalhoz ülnek le rövid beszélgetésekre, melyet az asztalgazda (table host, aki töbnyire a témagazda képviselője), aki mellesleg képzett SoL Café facilitátor, facilitál. A beszélgetők az asztalokra borított papírra rajzolhatnak, jegyzetelhetnek. A kör végén az asztalgazda marad, a beszélgetőpartnerek pedig átülnek egy másik asztalhoz. Az új kör egy rövid összefoglalóval indul, melyben az asztalgazda felvázolja az eddig az asztalnál történteket az új érkezőknek. Legalább három ilyen kör fut le mindegyik asztalnál.
A meghatározott koreográfia szerinti keveredés és legalább három beszélgetőkör indítása a vélemények nagyszámú megismerését, ütközését, a megoldások, ötletek és kapcsolatok széles hálózatát adják. A „terítők“ afféle Rosetti kőként rejtik az értékes információk vízuális tárházát, melyet grafikus facilitátorok, akik az egész eseményt maguk is végig „rajzolják“ könnyen megfejtik.

Káosz és rend
Az információk, megoldások, kapcsolatok és beszélgetések több szinten és körben, térben és időben nem egy helyen keletkeznek. Az asztalgazda a saját asztalánál felbukkanó információk birtokában van és az asztalánál megfordult legalább 12 emberrel cserélt eszmét. Ez a 12 beszélgetőpartner is legalább 12 másik emberrel beszélgetett. A grafikus facilitátorok az egész folyamatot követték és vízuálisan rögzítették, mely „képregénybe“ a terítők információtartalmát is képesek integrálni.
A SoL Café zárásaként az információkat a facilitátorok a témagazda számára kibontják, rendszerezik, használhatóvá teszik. A létrejövő kapcsolatháló nem csak a témagazdát, hanem a beszélgetőpartnereket is gazdagítja, így az információk és kapcsolatok egy magasabb szinten élnek tovább. A rendszer életre kel.

A kommunikáció többé nem pusztába kiáltott szó
A lakossági fórumok össznépi veszekedése, a sajtótájékoztatók formális jellege, a konferenciák színháziassága, az üzleti találkozók udvarias pókerjátszmája, a hosszúra nyúlt munkaebédek gyötrelmei, a „fake callok“ ideje, a (közvélemény)kutatások értékelési nehézségei és nagy költségvetése átadja a helyét egy hatékony, interaktív kommunikációs formának, egy valós idejű, rendszerelvű információcserének. A konferencia „small talkok“ sorozata szervezett rendszerben végezve strukturált hálózatot és megoldásokat, válaszokat eredményez a feltett kérdésre.
Így hát a SoL kommunikációs utópiája a rendszerszintű kommunikációról nem utópia többé, itt van velünk. Aki szeret konferenciázni, szervezni vagy részt venni, konferenciarészvételt ösztönzésként vagy ajándékba adni és kapni, az próbálja ki. Akár magában akár konferenciába integrálva. A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérem kérdezzék a SoL Intézetet.