Az új etika tíz alapelve

László Ervin

Élj embertársaid és a természet iránti tisztelettel

1. Élj úgy, hogy alapvető szükségleteid kielégitése közben mások hasonló igényei is csorbítatlanul kielégülhessenek.

2. Élj úgy, hogy érvényesülhessen az emberek élethez és fejlődéshöz való elidegeníthetetlen joga, lakjanak bárhol a földön, legyenek bármely etnikumú, állampolgárságú, hitű, nemű és szexuális irányultságú csoport tagjai.

3. Élj úgy, hogy oltalmazza életed magát az életet és az életadó környezetet a Föld minden élő és növekvő lénye számára.

4. Élj úgy, hogy személyes boldogságod, szabadságod és önkiteljesedésed harmónikusan illeszkedjék a természet integrált egységébe és tisztelje más ember hasonló igényeit.

Másokkal együtt munkálkodj egy jobb világ megteremtésén

5. Követeld meg kormányodtól, hogy alakítsa a kardot ekévé, hogy más népekkel és embercsoportokkal békében, sőt az együttmüködés szellemében kormányozza az országot, elismerve minden ember jogos törekvését arra, hogy az emberiség nagy családját egy egészségesebb környezetbe ágyazott jobb élet felé vezesse.

6. Követeld meg az üzleti vállalkozásoktól, hogy nemcsak részvényeseik és vásárlóik, hanem minden érintett iránt felelősséget érezzenek, és hogy olyan termékeket gyártsanak, olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek természet tisztelő és valós szükségleteket elégítenek ki és egyben lehetőséget adnak a helyi és globális gazdaság egészséges egyensúlyára.

7. Követeld meg a mediától, hogy folyamatos és megbízható tájékoztatást nyújtson alapvető irányok és kulcsfontosságú folyamatokról, hogy így minden állampolgár és vásárló felelős döntést hozhasson saját egészségét, jól-létét és jövőjét illetően.

8. Legyen időd és energiád annak szolgálatára, hogy a hátrányosabb helyzetűek alapvető emberi méltóságuknak megfelelően élhessenek, és hogy a környezet önfenntartó, önmegújító ciklusai újjáéledjenek, megörződjenek. Fejleszd belső énedet, hogy a körülötted lévők is fejlődhessenek

9. Fejlesszed tudatodat a planetáris dimenzió színtjére, hogy ebből a látószögből lássad és átéljed az emberiség alapegységét és életadó kölcsönös kapcsolathálóját, és hogy felismerjed azt a tagadhatatlan tényt, hogy a XXI. században az emberi túlélést egyedül az ilyen tudattal bíró emberek kritikus tömege képes megvalósítani.

10. Önnön tudatosságod és életed legyed kortársaid és gyermekeid számára insiráló és követendő példa, mely révén ők is az emberiség egységének és kölcsönös kapcsolathálójának tudatában alakítják és élik életüket, és jövőjüket és olyan erkölcsi döntéseket hoznak, melyek embertársaik életét és jövőjét bíztosítják.