Élő iskolák – Rendszerpedagógia

Számunkra a rendszerpedagógia két fontos lábon áll:
Az egyik a rendszergondolkodás és a másik a rendszerérzékelés, rendszerintuíció képessége.
Élő rendszernek tekintjük az egyént, in-dividumot(oszthatatlan egész) és az emberi közösséget, társadalmat és az élővilágot. Ezek élő szövete, összefonódása és életben tartása mindennél fontosabb. A tanulás erre kell irányuljon és akkor valóban egész életen át tartó tanulássá válik maga az élet. Ebben a m unkának csak annyira van szerepe, hogy ezt a szerves fejlődést, evolúciót képes szolgálni.

Mindehhez 3 alapképzést ajánlunk tanároknak, képzőknek:

I. Rendszergondolkodás játékosan, benne a rendszergondolkodás alapjai, kapcsolata a tanulási kompetenciák fejlesztésével és az ökológiai gondolkodás, közösségi intelligencia és érzelmi kompetencia fejlődése.

II.Közösségi dialógus-TérTeremtő beszélgetések,benne osztálytermi kooperativ tanulási módszerek, iskola és összdiák-tanár-szülő fórumok, részvétel alapú tanulás.

III. TéR-állítás, benne családállítás, osztályállítás

Itthon 2004 óta, mikor bekapcsolódtunk Guues Geisen munkájába, ápoljuk és gazdagítjuk a rendszergondolkodás hazai ismertségét és alkalmazását a közoltatás és az egyetemi keretekre koncentrálva.

  • Kezdeményezők voltunk 2 ilyen témájú képzésben Guus Geisennel, majd egy 2 éves Comenius iskolák közötti projektben, itthonról bevontuk a Rogers akadémiát és a Baross G. ált.iskolát,
  • Most pedig szoros együttműködést alakítottunk ki a. SoL Bulgaria-in-formation, ilyen érdeklődésével és a b. Nemzeti Közszolgálati és tankönyvkiadóval.
  • Egyik támogató, volt kurátor tagunk által beépült az Üzleti stratégiai döntés folyamatokba
  • valamint kialakulóban van együttműködésünk a tanárképzéssel

Linkek:
OKTATÁS

A tanulószervezet és a nem formális tanulás, Új Pedagógiai Szemle, 2007,
A tanulószervezet és az eredményes oktatás, Pódium beszélgetés az Országos Közoktatási konferencián, 2009.
Élő szervezetek

Sugata Mitra Ted talk
M
editáció az iskolákban
San Francisco

Társas Intelligencia

Online képzés és tanulás ingyen
Open Culture http://www.openculture.com/freeonlinecourses
Khan academy: You tube

MIT:
http://ocw.mit.edu/index.htm The list of courses is herehttp://ocw.mit.edu/courses/index.htm Something every one should know and use.

Gyerekek mondják

Felix Finkbeiner
Severn S
uzuki 1992 Rió
20 év múlva – the power of intergenerational love

Rendszergondolkodók

Rendszergondolkodás a gyakorlatban
Üzleti és szervezeti alkalmazás – Az MIT iskola
J.Forrester és Daniel Kim
P.M.Senge és trsai: The 5th discipline Fieldbook and The Dance of Change
The Systems Thinker

Oktatásban
Linda B.Sweeney
Guus Geisen
P.M.Senge és trsai: Schools That Learn

Fenntarthatóság és rendszerszemlélet
Dennis és Donella Meadows
Linda B.Sweeney
Guus Geisen

Menedzsment kibernetika
B.Fuller
http://archive.org/search.php?query=collection%3Abuckminsterfuller&sort=-publicdate
St.Beer-Viable Systems és benne Team Syntegrity